top of page

Regulamin wynajmu Apartamentu Widok

Aby zapewnić naszym Gościom spokojny i bezpieczny pobyt w naszym apartamencie, opracowaliśmy poniższy regulamin.

 

Klient dokonujący rezerwacji apartamentu jednocześnie akceptuje niniejszy regulamin, który jest integralną częścią umowy najmu apartamentu.

 

1. Rezerwacja apartamentu.

 

 • rezerwacja apatamentu następuje poprzez wypełnienie formularza rezerwacyjnego umieszczonego na stronie internetowej, przesłania zapytania na adres email: bernadeta.buczkowska@gmail.com lub telefonicznie: +48607995881,

 • w celu potwierdzenia rezerwacji wymagana jest wpłata zadatku stanowiącego 20% całej należności na rachunek wskazany w mailu potwierdzającym dokonanie rezerwacji. Brak wpłaty zadatku we wskazanym terminie skutkuje anulowaniem rezerwacji. Pozostała kwotę należy wpłacić najpóźniej w dniu przyjazdu gotówką lub wcześniej wpłacając na rachunek bankowy,

 • wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi i jego wpłata jest równoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu oraz oferty cenowej, która nie podlega zmianie.      

 

2. Przyjazdy i wyjazdy gości.

 

 • doba hotelowa trwa od godziny 14.00 w dniu przyjazdu do godziny 12.00 w dniu wyjazdu,

 • istnieje możliwość ustalenia indywidualnej godziny przyjazdu i wyjazdu telefonicznie lub mailowo

 • w momencie przybycia do apartamentu gość zobowiązany jest do okazania ważnego dowodu tożsamości i uiszczenia reszty należności za pobyt gotówką lub okazania dowodu wpłaty,

 • klucze zostają wydane dopiero po dokonaniu ww formalności

 • wynajmujący ma prawo do odmowy wydania kluczy w przypadku, gdy gość:

  • nie posiada dowodu tożsamości,

  • znajduje się pod wpływem alkoohlu lub innych środków odurzających,

  • zachowuje się w sposób agresywny.

 

3. Postanowienia końcowe.

 

 • za rzeczy pozostawione w apartamencie wynajmujący nie odpowiada,

 • w apartamencie obowiązuje całkowity zakaz palenia. Za jego złamanie gość może zostać obciążony karą pieniężną,

 • liczba osób przebywających w apartamencie nie może być większa niż liczba osób zgłoszonych w rezerwacji,

 • w przypadku zgubienia kluczy od apartamentu klient jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości 200,- PLN,

 • o wszelkich usterkach powstałych w apartamencie w czasie pobytu gość powinien niezłocznie poinformować właściciela. Za usterki powstałe z winy klienta będzie pobierana adekwatna kompensata pieniężna,

 • gość jest zobowiązany do przestrzegania zasad dobrego sąsiedztwa, w tym do przestrzegania godzin ciszy nocnej (od 22.00 do 6.00). W przypadku, gdy klient w sposób znaczący narusza spokój i dobra sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi, właściciel zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia klientowi pobytu w apartamencie i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu,

 • właściciel nie wyraża zgody na pobyt zwierząt w apartamencie.

 

Zabrania się publikowania bez pisemnej zgody zdjęć oraz innych materiałów multimedialnych, na których można zidentyfikować apartament lub jego część. W szczególności zakaz dotyczy materiałów mających charakter nieobyczajny, które mogą naruszyć dobre imię Apartamentu Widok.

 

© Apartament Widok

 

bottom of page